Over deze site

Deze site heeft tot doel de verschillende actoren te informeren over drie autonome procedures voor de toekenning van gebruiksrechten die door het BIPT worden georganiseerd.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over een bepaald onderwerp, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen via auction2022@ibpt.be.